Oncology Greece logo   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Νοσοκομείο Αγιοι Αναργυροι
 

Oncology News


Oncology hospital photo 1

Β' Τμ.Παθολογικής Ογκολογίας Νοσοκομείου Αγιοι Ανάργυροι
Διευθυντής:
Γεράσ.Ηλ.Πανάγος
Horizontal rule 1Oncology sealContact us button

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / E-MAIL:


Για το Νοσοκομείο Άγ. Ανάργυροι:

Τηλ. κέντρο: 210 3501-500 και -579
Πληροφορίες: 210 3501-340
Διοικητής: 210 3501-515 και -516
Γραμματεία - πληροφορίες:
210 3501-518 και -519
Φαξ 210 6205-665
Γραμματεία εξωτερικών ιατρείων:
210 3501-320
Ραντεβού εξωτερικών ιατρείων:
210 3501-321 και -322
Διεύθυνση ιατρικής υπηρεσίας:
210 3501-614

Για το Β' Ογκολογικό Τμήμα

Διευθυντής: 210 3501-283
Επιμελητές: 210 3501-278 και -713
Νοσηλευτές: 210 3501-280
Γραμματεία: 210 3501-281
Φαξ: 210 8003-947

Για την Ε.Ε.Π.Ο.Ε.:

210 6464-453 και 210 6428-846
 


Βιβλίο ογκολογίας

   

Oncology Book photo   - Καταστατικό
- Κατάλογος μελών
- Διοικήσεις
- Νέα της Ε.Ε.Π.Ο.Ε
- Αίτηση εγγραφής νέου μέλους


Ο πρώτος τόμος του βιβλίου με τίτλο "Κλινική ογκολογία" έχει ήδη ολοκληρωθεί και θα διατίθεται από το τέλος Ιουλίου 2007. Ο τόμος καλύπτει το Γενικό μέρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητος της Παθολογικής Ογκολογίας και είναι απαραίτητο βοήθημα για την προετοιμασία των εξετάσεων προς απόκτηση του τίτλου ειδικότητος.

Πρόλογος


 

Ό,τι πέτυχε η ιατρική στίς τελευταίες χιλιετίες
αναζητώντας ψήγματα γνώσης ανυποψίαστα,
τό πέτυχε χάρη στήν ρομαντική διάθεση των γιατρων


Στις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα η εκρηκτική άνθιση της σύγχρονης Ογκολογίας που συνοδεύτηκε από την ουσιαστική θεμελίωση, την ωρίμανση και την χωρίς όριο αύξηση της προκλινικής (βασικής και εφαρμοσμένης) και της κλινικής έρευνας συσσώρευσαν τεράστιο και συνεχώς διογκούμενο όγκο πληροφοριών. Η εισαγωγή και γενίκευση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου που συνέπεσαν χρονικά απλούστευσαν την πρόσβαση όλων σε κάθε είδους πληροφορία σε κάθε κλάδο του επιστητού· η ιατρική, και ειδικότερα ο κλάδος της Ογκολογίας που μας ενδιαφέρει, εκμεταλεύτηκαν στο έπακρο τις καινοφανείς τεχνολογίες με στόχο την απρόσκοπτη διακίνηση πληροφοριών, ιδεών και γνώσεων. Η απρόσκοπτη όμως πληροφόρηση δεν σημαίνει και καλλίτερη επαγγελματική ενημέρωση ούτε μεταφράζεται αυτόματα σε βελτίωση της ιατρικής μας παιδείας. Η γνώση προϋποθέτει την πληροφόρηση στις εξελίξεις αλλά και την πλήρη ανάπτυξη της κριτικής ικανότητος· κάθε κόκκος γνώσεως οικοδομείται με την προσεκτική συλλογή πληροφοριών, την αξιολόγηση της αξιοπιστίας της πηγής τους, την επιβεβαίωση της αλήθειας τους, την διασταύρωση με πληροφορίες από άλλες πηγές, την δοκιμαστική τους ένταξη στα τρέχοντα θεωρητικά πλαίσια γνώσεως, την προσωρινή αποδοχή τους, και την οριστική ένταξή τους στο σύστημα των γνώσεών μας και των επιστημονικών αξιών.

Η διαχείριση του εξωφρενικά πολλαπλασιαζόμενου όγκου πληροφοριών στην σύγχρονη Ογκολογία δείχνει απλή και εύκολη υπόθεση με τα τεχνικά βοηθήματα της εποχής· δεν εγγυάται όμως αφ’ εαυτής την παραγωγή γνώσεως, την ουσιαστική επέκταση του γνωστικού αντικειμένου, και την επωφελή χρήση τους για το κοινωνικό σύνολο.

Ιδιαίτερα προβλήματα προκύπτουν τόσο από την μη ομολογούμενη εκ μέρους των μεγάλων ιατρικών περιοδικών «παρασιώπηση» των κλινικών μελετών με αρνητικά αποτελέσματα όσο και από την προφανή προτίμηση δημοσίευσης και προτεραιότητα προβολής των «καλά δομημένων και καλά ελεγχόμενων» κλινικών μελετών όπου ο υπό μελέτη πληθυσμός είναι προσεκτικά επιλεγμένος. Τόσο με την παρασιώπηση ή την απόρριψη των αρνητικών μελετών όσο και με την προβολή των μελετών σε επιλεγμένο πληθυσμό οδηγούμεθα σε λανθασμένη αντίληψη περί του τι πράγματι συμβαίνει σε πραγματικές συνθήκες. Έτσι, πολύ συχνά βλέπουμε καταιγισμό θετικής δημοσιότητας και προβολής πρωτοεμφανιζόμενης θεραπείας που χαρακτηρίζεται από υπερβολικά καλά για να είναι αληθινά αποτελέσματα. Το κύμα της δημοσιότητας σύντομα ξεθυμαίνει· οι επιβεβαιωτικές κλινικές μελέτες αποτυγχάνουν να αναπαραγάγουν τα εξαίσια αποτελέσματα της αρχικής και κατά κανόνα δεν υπερβαίνουν ή οριακά υπερβαίνουν εκείνα της προηγούμενα θεωρούμενης καλλίτερης θεραπείας· τα νέα όμως αποτελέσματα δεν έχουν την ίδια μεταχείριση από τον ιατρικό τύπο ή και από τα κατ’ ευφημισμόν καλούμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Για να αμβλυνθεί η παραμορφωτική επίδραση της στατιστικής μεροληψίας στην αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών μεθόδων που δοκιμάζονται στις κλινικές μελέτες έχει εισαχθεί, και χρησιμοποιείται με αυξανόμενους ρυθμούς, η μέθοδος της μεταανάλυσης. Ως μεταανάλυση ορίζεται η κοινή ανάλυση των δεδομένων αποτελεσματικότητος πολλών κλινικών μελετών που συνολικά συγκεντρώνουν ικανό αριθμό ατόμων που πήραν την υπό μελέτη θεραπευτική αγωγή για το συγκεκριμένο νόσημα ώστε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του μελετηθέντος τελικού πληθυσμού να προσομοιάζουν περισσότερο σε εκείνα του πραγματικού παγκόσμιου πληθυσμού-στόχου και να διαχέεται η στατιστική μεροληψία που μπορεί να έχει παρεισφρήσει στις επιμέρους μελέτες. Η μέθοδος έχει καταστεί σημαντικό εργαλείο της σύγχρονης Ογκολογίας δεν αποτελεί όμως πανάκεια.

Σε σημαντικό επίσης εργαλείο έχουν εξελιχθεί οι δομημένες αποφάσεις ομοφωνίας ή κοινής παραδοχής για συγκεκριμένες πρακτικές και μεθοδολογίες της καθημερινής ογκολογικής κλινικής πράξης. Οι αποφάσεις αυτές διαμορφώνονται στη διάρκεια συσκέψεων ή συνεδριάσεων που συγκαλούνται συνήθως από επιστημονικές εταιρείες συχνά με την επιστημονική αιγίδα διακεκριμένων στο χώρο εξειδικευμένων πανεπιστημιακών ή μη ιδρυμάτων, και συχνά προβάλλονται ως έχουσες δεσμευτικό χαρακτήρα. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι οι αποφάσεις αυτές αποτελούν σημείο συμφωνίας που διαμορφώθηκε με τα υπάρχοντα διαθέσιμα την συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στους συγκεκριμένους συνέδρους δεδομένα. Η σταθερότητά τους στο χρόνο είναι αμφισβητούμενη από την επομένη της συνεδριάσεως και η παγκοσμιότητά τους δεν είναι δεδομένη.

Έχοντας κατά νού τους νέους γιατρούς που φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της Κλινικής Ογκολογίας είδαμε ότι η μελέτη του γνωστικού της αντικειμένου παραμένει αποσπασματική ως τις μέρες μας. Νοιώθοντας έντονο το κενό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην έκδοση βιβλίου αναφοράς για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ειδικευομένων στις ογκολογικές ειδικότητες κύρια αλλά και στις λοιπές ειδικότητες, καθώς και την ενημέρωση των γιατρών που ασχολούνται με την διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση και αντιμετώπιση των αρρώστων με κακοήθη νεοπλασματικά νοσήματα. Στόχος του βιβλίου αυτού δεν είναι να γίνει το «λυσάρι» των εξετάσεων ειδικότητος αλλά να διδάξει τη μέθοδο για την κριτική συνεχή αναζήτηση της προόδου στην Ογκολογία του σήμερα και του αύριο.

Στην συγγραφή των επιμέρους κεφαλαίων του βιβλίου συνεργάστηκε πλειάδα εκλεκτών συναδέλφων απ’ όλους τους χώρους και τους ευχαριστούμε θερμά.

Στην παρούσα φάση ολοκληρώσαμε και παραδίδουμε τον πρώτο τόμο που περιλαμβάνει το γενικό μέρος όπου εξετάζονται διεξοδικά η αιτιολογία, η βιολογία, η επιδημιολογία, η ιστολογία, η σταδιοποίηση, η πολυσυστηματική-πολυπαραγοντική προσέγγιση, οι αρχές της θεραπευτικής του καρκίνου, και οι βασικές αρχές των κλινικών μελετών στον καρκίνο. Ο δεύτερος τόμος που βρίσκεται στη διαδικασία της προετοιμασίας θα πραγματεύεται αναλυτικά τα επιμέρους νεοπλασματικά νοσήματα κατά σύστημα.

Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος

Γεράσιμος Ηλία Πανάγος


Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Π.Ο.Ε.

Πρόεδρος          
Γεράσιμος Ηλ. Πανάγος
Αντιπρόεδρος     
Αθανάσιος Αλεξόπουλος
Γ. Γραμματέας    
Νικόλαος Μαλάμος
Ταμίας              
Χρήστος Πανόπουλος
Μέλη                
Κωνσταντίνος Κανδύλης
Μιχαήλ Βασλαματζής
Άννα Ποταμιάνου

Συντακτική Επιτροπή

Πρόεδρος          
Γεράσιμος Ηλ. Πανάγος
Μέλη                
Αθανάσιος Αλεξόπουλος
Αλέξανδρος Αρδαβάνης
Μιχαήλ Βασλαματζής
Χαράλαμπος Ζουμπλιός
Κωνσταντίνος Κανδύλης
Χρήστος Κοσμάς
Νικόλαος Μαλάμος
Χρυσάνθη Μητσούλη
Ευάγγελος Μπριασούλης
Εμμανουήλ Ξυδάκης
Χρήστος Πανόπουλος
Γεώργιος Πισσάκας
Άννα Ποταμιάνου
Γεώργιος Σαμέλης
Δημοσθένης Σκάρλος
Δημήτριος Τζαννίνης

Εκδοτική Επιτροπή

Πρόεδρος 
Μιχαήλ Βασλαματζής
Μέλη                
Χαράλαμπος Ανδρεάδης
Γεώργιος Κουμάκης
Ελισάβετ Πατήλα
Άννα Ποταμιάνου

Πίνακας περιεχομένων

 

 

 

Σελίδα

Αιτιολογία του καρκίνου

1

Ελένη Πετρίδου
Θεμιστοκλής Σπυριδόπουλος
Άλκηστις Σκαλίδου

Καρκίνος και περιβαλλοντικοί παράγοντες

1

2

Σταύρος Κοτταρίδης

Ιική καρκινογένεση

19

3

Μιχαήλ Μπόνιος
Ευάγγελος Ρεπάσος
Μαρία Πούλου
Χριστίνα Μελεξοπούλου
Μαρία Παπαδάκου

Χημική καρκινογένεση

51

4

Αλέξανδρος Αρδαβάνης
Δημήτριος Τρυφωνόπουλος

Παράγοντες του τρόπου ζωής και καρκίνος

60

5

Κοκιμίδης Πατενιώτης

Καρκίνος και έκθεση στις ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες

66

6

Βαρθολομαίος Τάραντο

Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης

77

7

Στυλιανός Τσαγκαράκης

Ορμόνες και καρκίνος

89

Βιολογία του καρκίνου

8

Νικηφόρος Καπράνος
Δήμητρα Ροντογιάννη

Τεχνικές μοριακής ιστοπαθολογίας στην ογκολογία

103

9

Γιώργης Ρήγας
Νάσος Αθανασίου

Ο κυτταρικός κύκλος

127

10

Άννα Πανανή

Ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια

139

Επιδημιολογία του καρκίνου

11

Μαρία Παπαδάκου

Επιδημιολογία του καρκίνου

157

Ιστολογία του καρκίνου

12

Κωνσταντίνα Πετράκη

Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας

185

13

Έφη Μπαϊρακτάρη

Χειρισμός χειρουργικού παρασκευάσματος – ταχεία βιοψία

209

14

Δήμητρα Δασκαλοπούλου
Σταύρος Αρχοντάκης

Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης

218

15

Ελισάβετ Κυπαρίδου
Αλεξία Τσίγκα

Ανασοϊστοχημεία

231

Σταδιοποίηση του καρκίνου

16

Αικατερίνη Μαλαγάρη

Η κλασική ακτινοδιαγνωστική στην σταδιοποίηση του καρκίνου

245

17

Χρήστος Πέππας

Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου

264

18

Λαμπρινή Κυρίου-Μάλλη
Μιχαήλ Βασλαματζής

Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων

288

19

Δήμητρα Αναγνώστου-Κεραμίδα
Εύη Πούλιου

Τρέχοντα δεδομένα και προοπτικές στην οστεομυελική βιοψία

355

20

Σπυρίδων Ξυνόγαλος

Σύστημα ΤΝΜ

369

21

Ευάγγελος Ρεπάσος
Γεράσιμος Ηλ. Πανάγος

Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητας

377

Πολυσυστηματική–Πολυπαραγοντική προσέγγιση του καρκίνου

22

Κωνσταντίνος Γεννατάς

Πολυσυστηματική και πολυπαραγοντική προσέγγιση του καρκίνου, και σχεδιασμός διαγνωστικού πλάνου

387

23

Γεράσιμος Ρηγάτος

Η ψυχολογική υποστήριξη του καρκινοπαθούς και της οικογενείας του

395

Αρχές θεραπευτικής του καρκίνου

α) Χειρουργική

24

Ζήσης Τουλούμης
Κωνσταντίνος Αυγερινός
Χρήστος Δερβένης

Αρχές χειρουργικής θεραπευτικής του καρκίνου (Γενικές αρχές, διάγνωση, σταδιοποίηση)

401

25

Γεώργιος Πλατανιώτης

Γενικές αρχές παρηγορητικής και θεραπευτικής χειρουργικής στην ογκολογία

407

26

Γεώργιος Σαββανής

Χειρουργική των μεταστάσεων

414

27

Ιωάννης Τούμπουλης
Ίων Μπελλένης

Χειρουργική θεραπεία και αντιμετώπιση των πνευμονικών μεταστάσεων

452

28

Νικόλαος Κορδιολής
Δημήτριος Καζαντζής

Η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των μεταστάσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος

459

β) Ακτινοθεραπευτική

29

Θεοδοσία Αντωνάδου
Νικόλαος Θρουβάλας

Βασικές αρχές ακτινοβιολογίας

469

30

Ιωάννης Κούβαρης

Γενικές αρχές ακτινοθεραπείας

495

31

Γιώργος Κύργιας
Μαρία Καλογερίδη

Εξωτερική ακτινοθεραπεία: ενδείξεις

526

32

Μιλτιάδης Τριχάς
Αικατερίνη Πανουσάκη

Θεραπεία με ηλεκτρόνια

549

33

Γεώργιος Πισσάκας
Παρασκευή Γεωργολοπούλου

Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική

560

34

Μυρσίνη Μπαλαφούτα

Βραχυθεραπεία

593

35

Γεώργιος Σαρρής
Νικόλαος Μπουντούρογλου

Εισαγωγική– προεγχειρητική ακτινοθεραπεία

605

36

Σοφία Σαράντη

Μοριακή στοχευμένη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα

624

γ) Φαρμακευτική θεραπεία

Αντινεοπλασματική Χημειοθεραπεία

37

Χαράλαμπος Ανδρεάδης

Αρχές αντινεοπλασματικής χημειοθεραπείας

649

38

Δέσποινα Μουρατίδου Αναστάσιος Μπούτης

Κυτταρικός κύκλος, φαρμακευτική αντίσταση και ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53

663

39

Ευάγγελος Μπριασούλης

In vitro έλεγχος ευαισθησίας στα κυτταροτοξικά φάρμακα

683

40

Χαράλαμπος Ζουμπλιός

Ένταση και πυκνότητα χορήγησης χημειοθεραπείας

690

41

Χαράλαμπος Κουρούσης
Λεωνίδας Χέλης

Κλινικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία

700

42

Σταυρούλα Ντρουφάκου

Αλκυλιούντες παράγοντες και αντινεοπλασματικά αντιβιοτικά

714

43

Εμμανουήλ Ξυδάκης  Γεράσιμος Μαρκάτος

Αλκαλοειδή της βίνκα ρόζεα

732

44

Χρήστος Πανόπουλος

Αναστολείς τοποϊσομερασών

742

45

Εμμανουήλ Ξυδάκης Βασιλική Κίτσου

L-Ασπαραγινάση

751

46

Χρήστος Πανόπουλος

Ταξάνες

756

47

Χρήστος Πανόπουλος

Αντιμεταβολίτες

763

48

Γεράσιμος Ηλ. Πανάγος

Ανοσοτροποποιητικά αντινεοπλασματικά φάρμακα, αναστολείς της τυροσινικής κινάσης, και αναστολείς του πρωτεοσωματίου

777

49

Γεράσιμος Ηλ. Πανάγος

Αντινεοπλασματικά φάρμακα με
περιορισμένες ενδείξεις και
αμφισβητούμενης κατάταξης
αντινεοπλασματικά χημειοθεραπευτικά φάρμακα

811

50

Σωτήριος Ρηγάτος
Νικόλαος Μαλάμος

Η χημειοθεραπεία σαν μέρος της αρχικής αντιμετώπισης του καρκίνου

830

51

Γεώργιος Α. Πλατανιώτης

Συνδυασμένη ακτινο-χημειοθεραπεία

837

52

Αθανάσιος Γ. Πάλλης
Αντωνία Καλυκάκη
Βασίλειος Γεωργούλιας

Ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων αντινεοπλασματικών φαρμάκων

853

53

Μιχάλης Μ. Βασλαματζής

Η θέση της χημειοπροφυλάξεως στα κακοήθη συμπαγή νεοπλάσματα

863

54

Νικόλαος Μυλωνάκης

Διφωσφονικά

944

55

Βασίλειος Μπαρμπούνης

Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία

958

56

Γεράσιμος Ηλ. Πανάγος

Αντίδοτα και φάρμακα διάσωσης από την τοξικότητα της θεραπείας και τις επιπλοκές

985

Ορμονικοί χειρισμοί

57

Εμμανουήλ Ξυδάκης

Εκλεκτικοί τροποποιητές των ορμονικών υποδοχέων

995

59

Άννα Ποταμιάνου

Ορμονικοί χειρισμοί

1020

Βιολογικοί παράγοντες

59

Χαράλαμπος Καλόφωνος
Πέτρος Δ. Γρίβας

Ο ρόλος των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην αντιμετώπιση συμπαγών όγκων

1029

60

Κωνσταντίνος Κανδύλης

Οι αυξητικοί παράγοντες της ερυθράς σειράς

1057

61

Σταματίνα Δεμίρη

Οι αυξητικοί παράγοντες της λευκής σειράς

1077

62

Παναγιώτης Γκινόπουλος
Κωνσταντίνος Α. Λέτσας

Ιντερφερόνες

1085

Αναλγητική αγωγή

63

Μιχαήλ Σαμάρκος

Μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα στην ογκολογία

1105

64

Χαράλαμπος Μπούκης

Τα οπιοειδή στην αναλγησία του χρόνιου καρκινικού πόνου

1120

65

Παναγιώτης Νικολόπουλος
Γεράσιμος Ηλ. Πανάγος

Επικουρικά αναλγητικά φάρμακα και οπιοειδή χορηγούμενα από εναλλακτικές οδούς χορήγησης

1145

66

Χάρις Γιαννοπούλου

Ραδιοϊσοτοπική συστηματική θεραπεία του πόνου από οστικές μεταστάσεις

1164

67

Γιάννης Βαρθαλίτης

Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους

1179

Κλινικές μελέτες στον καρκίνο

68

Γεράσιμος Ηλ. Πανάγος

Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας

1195

 

Κατάλογος συγγραφέων

Νάσος Αθανασίου
Διευθυντής, Α’ Παθολογική Κλινική, Ε. Α. Ν. Πειραιώς «Μεταξά»
Δήμητρα Αναγνώστου-Κεραμίδα
Δι­ευ­θυν­τής, Αιμοπαθολογοανατομικό Εργα­στηρίο, Π.Γ.Ν. Αθηνών «Ευαγγελι­σμός»
Χαράλαμπος Ανδρεάδης
Επιμελητής Α’, Γ’ Ογκολογική-Χημειοθερα­πευτική Κλινι­κή, Α. Ν. Θεσ­σαλο­νίκης «Θεα­γένειο»
Θεοδοσία Αντωνάδου
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Ακτινοθε­ραπευτικό Τμήμα Ιατρικού Αθηνών
Αλέξανδρος Αρδαβάνης
Αναπλ. Διευθυντής, Α’ Παθολογι­κή Ογκο­λο­γική Κλινική, Α. Ο. Ν. Αθη­νών «Άγιος Σάβ­βας»
Σταύρος Αρχοντάκης
Διευθυντής, Κυτταρολογικό Εργαστηρίο, 401 Γ. Σ. Ν. Αθηνών
Κωνσταντίνος Αυγερινός
Επιμελητής Β’, Α’ Χειρουργικό Τμήμα, «Κων­στα­ντοπούλειο» Συγκρότημα Γ. Ν. Νέας Ιω­νί­­ας
Γιάννης Βαρθαλίτης
Διευθυντής, Τμήμα Παθολογίας-Ογκο­λο­γίας, Γ. Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γε­ώρ­γιος»
Μιχαήλ Μ. Βασλαματζής
Αναπλ. Διευθυντής, Τμήμα Πα­θολογίας-Ογ­κολογίας, Π. Γ. Ν. Αθηνών «Ευαγγελισμός»
Κωνσταντίνος Γεννατάς
Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολο­γίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθη­νών, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
Παρασκευή Γεωργολοπούλου
Ακτινοφυσικός, Γ. Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα»
Βασίλειος Γεωργούλιας
Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Ια­τρι­κή Σχολή Πα­νεπιστημίου Κρήτης, Παθο­λο­γι­κή-Ογκο­λογική Κλινική Πα. Γ. Ν. Ηρα­κλεί­ου
Χάρις Γιαννοπούλου
Αναπλ. Διευθυντής, Τμήμα Πυρηνικής Ια­τρικής, Π. Γ. Ν. Αθηνών «Ευαγγελισμός»
Παναγιώτης Γκινόπουλος
Διευθυντής, Τμήμα Παθολογίας-Ογκο­λογί­ας, Γ. Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας»
Πέτρος Δ. Γρίβας
Επιστ. Συνεργάτης,Ογκολογικό Τμήμα Πα­θολογικής Κλινι­κής ΠΑ. Γ. Ν. Ρίου
Δήμητρα Δασκαλοπούλου
Διευθυντής, Κυτταρολογικό Εργαστηρίο, Α. Ο. Ν. Αθηνών «Άγιος Σάββας»
Σταματίνα Δεμίρη
Αναπλ. Διευθυντής, Β’ Τμήμα Παθολογίας-Ογ­κολογίας, Α. Ο. Ν. Αθηνών «Άγιος Σάβ­βας»
Χρήστος Δερβένης
Διευθυντής, Α’ Χειρουργικό Τμήμα, «Κωνστα­ν­τοπούλειο» Συγκρότημα Γ. Ν. Νέας Ιωνίας
Χαράλαμπος Ζουμπλιός
Επιμελητής Β’,Τμήμα Παθολογίας-Ογκολο­γίας, Π. Γ. Ν. Αθηνών «Ευαγγελισμός»
Νικόλαος Θρουβάλας
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Ακτινοθε­ρα­πευτικό Τμήμα Ιατρικού Αθηνών
Δ. Καζαντζής
Αναπλ. Διευθυντής, Νευροχειρουργική Κλι­νι­κή, Α. Ο. Ν. Αθηνών «Άγιος Σάββας»
Μαρία Καλογερίδη
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επικουρ. Ια­τρός, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Γ. Ν. Αθη­νών «Αλεξάνδρα»
Χαράλαμπος Καλόφωνος
Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογί­ας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Ογκολογικό Τμή­μα Παθολογικής Κλινικής ΠΑ. Γ. Ν. Ρίου
Αντωνία Καλυκάκη
Παθολόγος, Επικουρ. Ιατρός, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική Πα. Γ. Ν. Ηρακλείου
Κωνσταντίνος Κανδύλης
Αναπλ. Διευθυντής, Α’ Τμήμα Παθολογίας-Ογκολογίας, Α. Ο. Ν. Αθηνών «Άγιος Σάβ­βας»
Νικηφόρος Καπράνος
Τμήμα Μοριακής Ιστοπαθολογίας, Μαιευ­τικό και Χειρουργικό κέντρο «Μητέρα»
Βασιλική Κίτσου
Ειδικ. Παθολογίας, Β’ Τμήμα Παθολογίας-Ογκολογίας, Γ. Ο. Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάρ­γυροι»
Νικόλαος Κορδιολής
Νευροχειρουργός, τ. Διευθυντής, Νευροχει­ρουρ­γική Κλινική, Α. Ο. Ν. Αθηνών «Άγιος Σάβ­βας», Διοικητής Α. Ο. Ν. Αθηνών «Άγιος Σάββας»
Σταύρος Κοτταρίδης
τ. Διευθυντής, Ερευνητικό Ινστιτούτο, Α. Ο. Ν. Αθηνών «Άγιος Σάββας»
Ιωάννης Ρ. Κούβαρης
Αναπλ. Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστη­μίου Αθηνών
Χαράλαμπος Κουρούσης
Παθολόγος-Ογκολόγος
Ελισάβετ Κυπαρίδου
Διευθυντής, Παθολογοανατομικό Τμήμα­, Γ. Ο. Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι»
Γιώργος Κύργιας
Επιμελητής Β’, Β’, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Α. Ο. Ν. Αθηνών «Άγιος Σάβ­βας»
Λαμπρινή Κυρίου-Μάλλη
Χημικός, Βιοχημικό Τμήμα, Π. Γ. Ν. Αθηνών «Ευαγγελισμός»
Κωνσταντίνος Α. Λέτσας
Επιμελητής Β’, Τμήμα Παθολογίας-Ογκολο­γίας, Γ. Ν. Πατρών «Άγιος Αν­δρέας»
Αικατερίνη Μαλαγάρη
Αναπλ. Καθηγητής Ακτινοδιαγνωστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας
Νικόλαος Μαλάμος
Διευθυντής, Τμήμα Παθολογίας-Μονάδα Γυναικολογικού Καρκίνου, Π.Γ.Ν.-Μαιευ­τήριο Αθηνών «Μαρίκα Ηλιάδη»
Γεράσιμος Μαρκάτος
Ειδικ. Παθολογίας, Β’ Τμήμα Παθολογίας-Ογκολογίας, Γ.Ο.Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάρ­γυροι»
Χριστίνα Μελεξοπούλου
Ειδικ. Παθολογίας, Γ’ Τμήμα Παθολογίας-Ογκολογίας, Γ. Ο. Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάρ­γυροι»
Δέσποινα Μουρατίδου
Διευθυντής, Γ’  Ογκολογική-Χη­μειοθεραπευ­τι­κή Κλινική, Α.Ν. Θεσσα­λονίκης «Θεαγένει­ο»
Έφη Μπαϊρακτάρη
Άμ.Επίκ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθη­νών, Διευθυ­ντής, Παθολογοανατομικό Ερ­γαστηρίο, Π. Γ. Ν.-Μαιευτήριο Αθηνών «Μα­ρίκα Ηλιάδη»
Μυρσίνη Ι. Μπαλαφούτα
Λέκτορας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ια­τρική Σχολή Πανεπιστη­μίου Αθηνών
Βασίλειος Μπαρμπούνης
Αναπλ. Διευθυντής, Β’ Παθολογική Κλινική, Α. Ο. Ν. Αθηνών «Άγιος Σάββας»
Ίων Μπελλένης
Διευθυντής, Θωρακοχειρουργική Κλινική, Π. Γ. Ν. Αθηνών «Ευαγγελισμός»
Μιχαήλ Μπόνιος
Ειδικ. Παθολογίας, Β’ Τμήμα Παθολογίας-Ογ­κολογίας, Γ. Ο. Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάρ­γυροι»
Χαράλαμπος Μπούκης
Αναπλ. Διευθυντής, Β’ Τμήμα Παθολογίας-Ογ­κολογίας, Γ. Ο. Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυ­ροι»
Νικόλαος Μπουντούρογλου
Ειδικ. Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογικό Τμή­μα, Ε. Α. Ν. Πειραιώς «Μεταξά»
Αναστάσιος Μπούτης
Ειδικ. Παθολογίας-Ογκολογίας, Γ’ Ογκολο­γική-Χημειοθεραπευτική Κλινι­κή, Α. Ν. Θεσ­σαλονίκης «Θεαγένειο»
Ευάγγελος Μπριασούλης
Επιμελητής Α’, Ογκολογικό Τμήμα, Π. ΠΑ. Γ. Ν. Ιωαννίνων
Νικόλαος Μυλωνάκης
Αναπλ. Διευθυντής, Β’ Παθολογική Κλινική, Ε. Α. Ν. Πειραιώς «Μεταξά»
Παναγιώτης Νικολόπουλος
Ειδικ. Παθολογίας, Β’ Τμήμα Παθολογίας-Ογ­κολογίας, Γ. Ο. Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάρ­γυροι»
Σταυρούλα Ντρουφάκου
Επιμελητής Β’, Β’ Παθολογική Κλινική, Α.Ο. Ν. Αθηνών «Άγιος Σάββας»
Εμμανουήλ Ξυδάκης
Αναπλ. Διευθυντής, Β’ Τμήμα Παθολογίας-Ογκολογίας, Γ. Ο. Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάρ­γυροι»
Σπυρίδων Ξυνόγαλος
Αναπλ. Διευθυντής, Τμήμα Παθολογίας-Ογ­κολογίας, Π. Γ. Ν. Αθηνών «Ευαγγελι­σμός»
Αθανάσιος Γ. Πάλλης
Ειδικ. Παθολογίας Ογκολογίας, Παθολο­γι­κή-Ογ­κολογική Κλινική Πα. Γ. Ν. Ηρα­κλείου
Γεράσιμος Ηλ. Πανάγος
Διευθυντής, Β’ Τμήμα Παθολογίας-Ογκολο­γίας, Γ. Ο. Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι», Πρό­εδρος Επαγγ. Ένωσης Παθολόγων Ογ­κολόγων Ελλάδος
Άννα Δ. Πανανή
Αναπλ. Διευθυντής, Μονάδα Ερεύνης Β’ Πα­θολογικής Κλινικής, Π. Γ. Ν. Αθηνών «Ευαγ­γελισμός»
Χρήστος Πανόπουλος
Επιμελητής Α’, Β’ Παθολογική Κλινική, Α. Ο. Ν. Αθηνών «Άγιος Σάββας»
Αικατερίνη Πανουσάκη
Διευθυντής, Τμήμα Ακτινοθεραπευτι­κής Ογ­κο­λογίας, Γ.Ο.Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυ­ροι»
Μαρία Παπαδάκου
Αναπλ. Διευθυντής, Β’ Τμήμα Παθολογίας-Ογ­κολογίας, Γ. Ο. Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάρ­γυροι»
Κοκιμίδης Πατενιώτης
Φυσικός Ιατρικής, Προϊστάμενος Τμήματος Ιατρικής Φυσικής, Ε. Α. Ν. Πειραιώς «Με­τα­ξά»
Χρήστος Πέππας
Αναπλ. Διευθυντής, Τμήμα Αξο­νικού και Μα­γνητικού Τομογράφου, Π. Γ. Ν. Αθηνών «Ευαγγελισμός»
Κωνσταντίνα Πετράκη
Αναπλ. Διευθυντής, Παθολογοανα­τομικό Ερ­γαστηρίο, Π. Γ. Ν. Αθηνών «Ευ­αγγελι­σμός»
Ελένη Πετρίδου
Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και Επι­δη­μιολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επι­δημι­ο­λογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστη­μίου Αθη­νών
Γεώργιος Πισσάκας
Διευθυντής, Τμήμα Ακτινοθεραπευτι­κής Ογκολογίας, Γ.Ν. Αθηνών «Αλεξάν­δρα»
Γεώργιος Α. Πλατανιώτης
Επίκ. Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκο­λογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστη­μίου Θεσ­σα­λίας, Ακτινοθεραπευτικό τμήμα Π.Ν. Λάρισας
Γεώργιος Πλατανιώτης
Αναπλ. Διευθυντής, Α’ Χειρουργική Κλινική, Α. Ο. Ν. Αθηνών «Άγιος Σάβ­βας»
Άννα Ποταμιάνου
Παθολόγος-Ογκολόγος
Εύη Πούλιου
Βιολόγος, Αιμοπαθολογοανατομικό Εργα­στή­ριο, Π. Γ. Ν. Αθηνών «Ευαγγελισμός»
Μαρία Πούλου
Ειδικ. Παθολογίας, Β’ Τμήμα Παθολογίας-Ογκολογίας, Γ. Ο. Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάρ­γυροι»
Ευάγγελος Ρεπάσος
Ειδικ. Παθολογίας, Β’ Τμήμα Παθολογίας-Ογκολογίας, Γ. Ο. Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάρ­γυροι»
Γιώργης Ρήγας
Παθολόγος Ογκολόγος, Επικουρ. Ιατρός, Α’ Παθολογική Κλινική, Ε. Α. Ν. Πειραιώς «Με­ταξά»
Γεράσιμος Ρηγάτος
Αμ. Επικ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πα­νεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής, Α’ Παθο­λογική Ογκολογική Κλινική, Α. Ο. Ν. Αθηνών «Άγιος Σάββας», Πρόεδρος Ελληνικής Εται­ρείας Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας
Σωτήριος Ρηγάτος
Επιμελητής Β’, Γ’ Τμήμα Παθολογίας-Ογκο­λογίας, Γ.Ο.Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι»
Δήμητρα Ροντογιάννη
Διευθυντής, Παθολογοανατομικό Τμήμα, «Κωνστα­ντοπούλειο» Συγκρότημα Γ. Ν. Νέας Ιωνίας
Γεώργιος Σαββανής
Επιμελητής Α’, Χειρουργικό Τμήμα, Γ. Ο. Ν. Κη­φισιάς «Άγιοι Ανάργυροι»
Μιχαήλ Σαμάρκος
Επιμελητής Β΄, Ε΄ Παθολογικό Τμήμα, Π. Γ. Ν. Αθηνών «Ευαγγελισμός»
Σοφία Σαράντη
Επιμελητής Α’, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Γ. Ο. Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι»
Γεώργιος Σαρρής
Αναπλ. Διευθυντής, Α΄ Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογικό Τμήμα, Ε. Α. Ν. Πειραιώς «Με­ταξά»
Άλκηστις Σκαλκίδου
Επιστ. Συνεργάτης, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστη­μίου Αθηνών, Συνεργάτης, Εργαστήριο Υγείας Γυναίκας και Παιδιού, Πανεπιστήμιο Ουψάλας, Σουηδία
Θεμιστοκλής Σπυριδόπουλος
Επιστ. Συνεργάτης, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστη­μίου Αθηνών
Βαρθολομαίος Τάραντο
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος
Ζήσης Τουλούμης
Ειδικ. Χειρουργικής, Α’ Χειρουργικό Τμήμα, «Κωνστα­ντοπού­λει­ο» Συγκρότημα Γ. Ν. Νέας Ιωνίας
Ιωάννης Τούμπουλης
Λέκτορας Θωρακοχειρουργικής, Ιατρική Σχο­­λή Πανεπιστη­μίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν»
Μιλτιάδης Τριχάς
Επιμελητής Β’, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Αττικόν»
Δημήτριος Τρυφωνόπουλος
Ειδικ. Παθολογίας Ογκολογίας, Α’ Παθολο­γική Ογκολογική Κλινική, Α. Ο. Ν. Αθηνών «Άγιος Σάββας»
Στυλιανός Τσαγκαράκης
Διευθυντής, Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Γ. Ν. Αθηνών «Πολυκλινική»
Αλεξία Τσίγκα
Ειδεικ. Παθολογοανατομίας, «Κωνστα­ντο­πού­λειο» Συγκρότημα Γ. Ν. Νέας Ιωνίας
Λεωνίδας Χέλης
Ειδικ. Παθολογίας-Ογκολογίας, Παθολογική Ογκολογική Κλινι­κή, Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπο­λης


ISBN:  978-960-89809-1-4
Κλινική Ογκολογία Τόμος Α’ Γενικό μέρος
Πρώτη έκδοση: Αθήνα Μάρτιος 2007
Η μερική ή ολική ανατύπωση είτε η καθ’ οιονδήποτε τρόπον αναπαραγωγή του βιβλίου, καθώς και η φωτοτύπηση τμήματος ή ολοκλήρου του βιβλίου, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη και των συγγραφέων, τιμωρείται από τον νόμο.
Copyright Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ογκολόγων ΕλλάδοςHorizontal rule photo 2
© ALL RIGHTS RESERVED WWW.ONCO.GR WEB DEVELOPMENT DESIGN & SEO BY CYBERDIAS